תושבי ישראל, המגיעים לגיל פרישה ותלויים בעזרה מן הזולת על מנת לבצע פעולות יומיומיות, או זקוקים להשגחה, הם אלה הזכאים לגמלת סיעוד על פי חוק סיעוד.

לך סבתא מגיע את הכי טוב 

חוק סיעוד – מה שאתם צריכים לדעת

חוק סיעוד הוא החוק הבסיסי עליו נשענת קבלת קצבה מביטוח לאומי, הנקראת "גמלת סיעוד".
חוק הסיעוד הוא זה שמאפשר לקשישים הזקוקים לעזרה בתפקוד יומיומי בביתם, או להשגחה צמודה, לקבל אותה מהביטוח הלאומי.

מי זכאי לחוק סיעוד

באילו תנאים ניתן לקבל גמלת סיעוד על פי חוק סיעוד?

חוק סיעוד מגיל 90 ומעלה

הביטוח הלאומי מפרט את התנאים בהם צריכים הקשישים לעמוד כדי להיות זכאים לקצבה.
א -עליהם להתגורר בביתם, בדיור מוגן או בבית אבות.
במקרים בהם הם מתגוררים בבית אבות, עלות אחזקתם בבית האבות ברובה אינה יכולה להיות ממומנת על ידי ביטוח לאומי)
ב -הזכות לגמת סיעוד מותנה בבדיקה של רמת ההכנסה ותוענק בהתייחס לרמת ההכנסה של הקשיש.
בבדיקה זו נבחנות גם הכנסות של בן/בת הזוג.
יחד עם זאת חשוב לציין כי גמלת סיעוד אינה מיועדת רק למעוטי יכולת.
ג -הקשיש אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים או קצבת עזרה לזולת ממשרד הביטחון.
ד -הקשיש זקוק לעזרה רבה בהתנהלות היומיומית וביצוע פעולות פשוטות.
גמלת הסיעוד יכולה להיות מאושרת לפרק זמן מוגבל וזמני.
ביטוח לאומי זכאי לבדוק מחדש את תנאי ההתאמה של הקשיש לקבלת קצבת סיעוד מדי פעם ולחדש את הזכאות בהתאם.
הבדיקה נעשית בדרך כלל על ידי אחות או פיזיותרפיסט/ית המגיעים אל בית הקשיש לשיחה ובדיקה.
חשוב לעדכן כי גם במקרים בהם הקשיש מאושפז או עומד להתאשפז בבית חולים לצורך ניתוח או טיפול רפואי אחר, ניתן לבקש ולקבל את גמלת הסיעוד ועזרה סיעודית כבר במהלך האשפוז.
במקרים כאלה תינתן הקצבה לפרק זמן של 30 ימי אשפוז ועם השחרור מבית החולים ימשיך הקשיש לקבל את שירותי הסיעוד כפי שנקבע עבורו מלכתחילה.

בהגיע הקשיש לגיל 90, עומדות בפניו האפשרות ליהנות מגמלת סיעוד בכפוף להגשת טופס בקשה ומסמכים רפואיים שיופקו בעקבות בדיקה של רופא מומחה בגריאטריה.
מי שהגיע לגיל 90 זכאי אוטומטית לקצבת סיעוד אלא שרמת הקצבה תיקבע באופן אישי בהסתמך על מצבו של הקשיש.

חוק סיעוד לקשישים עיוורים

קשיש בודד (המתגורר לבדו) ויש לו תעודת עיוור מקבל אוטומטית קצבת סיעוד. גובה הקצבה ייקבע לפי הערכת תלות ובדיקה של המצב על ידי הביטוח הלאומי.

כמה מקבלים כגמלת סיעוד מביטוח לאומי:

גובה הקצבה נקבע בעקבות בחינת מצבו של הקשיש והערכת תלות שלו בזולת.
לאחר בחינת המצב ייקבעו עבורו שיעורי הגמלה וניתן לקבל שעות סיוע בהתאם.
9.75 שעות שבועיות, 16 שעות שבועיות, 18 שעות שבועיות נקבעות לפי רמת התלות של הקשיש בזולת.
מעבר לכך ניתן לקבל תוספת שעות על פי קריטריונים נוספים העוסקים בהעסקת מטפל ישראלי או עובד זר לסיוע יומיומי.

גמלת סיעוד בכסף

גמלת הסיעוד בכסף מיועדת לאלה המעסיקים מטפלים, ישראלים או זרים (ברישיון).
ביטוח לאומי משתתף בתשלום למטפל/ת בתנאי ש:
המטפל/ת מעל גיל 18 , אינה קרובת משפחה של הקשיש, מועסק/ת על ידי חוזה חתום ומוסדר, ולקשיש יש היתר להעסקת עובד זר בתוקף.

איך מקבלים קצבת סיעוד?

מצאו את הטופס של ביטוח לאומי ומסרו לפקיד/ת התביעות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב אליכם.
טופס תביעת גמלת סיעוד

צרפו אל הטופס חוות דעת של עובדת סוציאלית של בית החולים, חוות דעת רפואית, מסמכים רפואיים ואחרים המוכיחים את מצבו של הקשיש וגם – אישורים על הכנסות