האם לשכת הרווחה עוזרת במימון בית אבות

4.jpg

כן. לשכת הרווחה מציעה עזרה במימון בית אבות לקשישים המוגדרים תשושים.

הסיוע מתקבל בהתאם לקריטריונים של משרד העבודה והרווחה הקבועים מראש:

 

תפקוד הקשיש - על פי דוח תפקודי של קופת החולים.

 

רצון הקשיש במעבר לבית אבות.

 

מבחן הכנסות של הקשיש וילדיו, חתניו/ כלותיו

 

עלות שכר דירה.

 

במשרד הרווחה שבעירייה באגף המטפל בקשישים , ישנה אפשרות להגיש בקשה לעזרה במימון בית אבות.

האישור להעברת הקשיש לבתי האבות תיבחן על פי הקריטריונים.